امشب تا ٦٥ سالگى يك هفته فاصله دارم

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

11891262_1064938250182878_3446110697694435628_n.

تمامى اين هفته را در شهرى بى دوست و تنها خواهم گذراند. بياد شهر شيراز و براى چند نهار و شام غذاى خوشمزه دوپيازه سيب زمينى مى پزم. در تنهايى قد مى كشم . حسن مكارمى