توضیحاتی درمورد شراب «کوروش»

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

همانگونه که اطلاع دارید پسرم با علاقه ای که به فرهنگ ایران پیش از اسلام دارد پس از سالها بررسی و سرمایه گذاری شرابی به نام کوروش آماده کرده است که امسال و از هفته پیش آماده فروش است. تنها کمتر از ۵۵۰ شیشه آماده است. مسرور در نظر دارد این شراب را به عنوان نماینده فرهنگ پیشرو ایران باستان در دنیا ارایه کند تا نام کوروش و استوانه حقوق بشر او نیز جاوید بماند. بدین گونه در آینده تاک های شیراز به شیراز بازگردانده خواهند شد. برای خرید به تارنما مراجعه کنید. حمایت از این طرح می تواند به نوعی نسل جوان را در نگهداری و توسعه فرهنگ ایران تشویق کند.
(اگر برایتان مقدور است, لطفا اطلاع رسانی کنید)
حسن مکارمی
برای خرید به این آدرس مراجعه کنید: