جلسه رونمایی از کتاب

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

روشی مدرن، ابتکاری و کم‌نظیر در نگارش خاطرات
به مناسبت انتشار کتاب «باقر مؤمنی، رهروی در راه بی‌پایان»
حسن مکارمی
 
۲۴ آبان ۱۳۹۸ / ۱۵ نوامبر ۲۰۱۹