کتاب «درآمدی بر خوانش لاکان» منتشر شد

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

این کتاب از طریق سایت «کتاب وب» بدون هزینه پست قابل دسترسی است.

#درآمدی_بر_خوانش_لاکان
(بخش_‌دوم_و_سوم)
پنجاه سال از آموزش‌های #لاکان عمدتا صرف نگریستن و بازنگری معنا و کارکرد روان‌کاوی شد، روان‌کاوی نه الزاما در حکم علم یا حتی علمی انسانی بلکه همچون شیوه‌ای که می‌تواند باز هم به فراروان‌شناسی منسجم و محکمی متکی باشد. ابطال دوسویه‌ی مفاهیم پذیرفته‌شده، نه تنها ممکن است چارچوب‌های ارجاع جوامع درمانی و دانشگاهی را به ترتیب توسع بخشد، همچنین ممکن است به آن‌ها امکان دهد تا در گونه‌ای فراروان‌شناسی که منزلت "علمی" خود را به‌واسطه‌ی گستره‌ی نامنتظره‌ی علوم انسانی برگرفته، مخرجی مشترک بیابند...
امروزه، گاه این‌گونه می‌نماید که#فروید از سوی نقادان ادبی و دانشمندان اجتماعی موشکافانه‌تر از خود روان‌کاوان خوانده می‌شود. در کل این یک تصادف نیست. هنگامی که جامعه‌ی روان‌کاوانه به دنبال فراروان‌شناسی تازه‌ای می‌گردد، دانشمندان علوم انسانی به چنان پایه‌ای از پختگی و پیچیدگی نظری دست‌یافته‌اند که قادرشان ساخته #فروید را با دیدگاه‌های جدید درک کنند.
قیمت: ۳۵هزارتومان