عکس نوه سوم آقا کیان (۵ ساله) در دو سالگی: زندگی ادامه دارد…

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

عکس نوه سوم آقا کیان (۵ ساله) در دو سالگی: زندگی ادامه دارد...

۵۲ شخصیت ایرانی در باره «کروناویروس» چنین می‌گویند:
https://news.gooya.com/2020/04/post-37195.php
اگر حوادث مهم در زندگی بشریت اتفاق نمی‌افتاد، شاید همان تغییر شماره سال‌ها و یا قرون مبنای زیربنای حافظه تاریخی- فرهنگی ما می‌شدند. در میان حوادثی که امروزه مبنای فهم تاریخی- فرهنگی ما را می‌سازند، جدای حوادث سیاسی، جهش‌های علمی، فن آوری و یا تجاربی چون سفر به ماه، حوادث عمده طبیعی که عمدتا شوربختانه در جهت نازندگی بوده‌اند، این نقش را ایفا کرده‌اند.
زلزله‌های اساسی، فعالیت کوه‌های آتشفشان، سیلهای عظیم ویرانگر، خشکسالی‌های متوالی و قحطی‌های منتج از آنها و نهایتا بیماری‌های واگیر بدون واکسن و یا دارو از این قماش‌اند. پدیده کرونا در دوران ما که چهار ویژگی منحصر بفرد دارد، بدون شک به یکی از مبنا‌های تاریخی، پیش از کرنا و پس از آن تبدیل خواهد شد. کرونا و جهانی شدن ارتباطات انسانی، کرونا و دوران کامپیوتر و انترنت و شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی، کرونا و آلودگی‌های غیر متعارف زمین و هوای ما انسان‌ها و نهایتا کرونا و اختلاف عمیق رفاه و آسایش و سطح زندگی یک میلیارد از سویی و شش میلیارد از سوی دیگر. کرونا فصل جدیدی در حیات بشریت گشوده است. و اینکه برای نخستین بار انتقال داده‌ها، نوع زندگی افراد مرفه را در پیش چشمان انسان نامرفه قرار داده و سطح آرزوی او را به شدت بالا می‌آورد
بدین گونه پس از کرونا، و تعامل چهار عامل فوق و تاثیر و تاثرشان بر یکدیگر، هم انسانی دیگر، هم سازمان اجتماعی دیگر و هم شاخص هایی ژرف تر خواهیم داشت.
حسن مکارمی، روانکاو
برژراک فرانسه ۶ آوریل ۲۰۲۰
قرنطینه مطلق