آرمان آخرین نوه هنوز چهار سال ندارد که مراحل نقاشی از کلاسیک تا آبستره را طی کرده است.

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

آرمان آخرین نوه هنوز چهار سال ندارد که مراحل نقاشی از کلاسیک تا آبستره را طی کرده است.
- در اینجا با سه خط افقی برای بابایی دریا را کشیده است.

- این هم پرواز کبوتر با دو خط که انتهای بالهای گشوده را نشان می دهد.

۵۰- از نامه های ساده و هر روزه :
کرونا ۲:
عزیزی از ایران با توجه به خانه نشینی خود و بستگانش تقاضا کرد که غزلی از حافظ برایش بفرستم . این هم پاسخ من: عزیز جان مخاطب این شعر را پیدا کن .که اگر یافتی حافظ را شناختی. از پیش بگویم که خدا نیست برای آنکه از خدا می خواهد که از ابر هدایت باران بباراند. از طرفی اگر خدا بود که تقاضا نمی کرد روز مرگش نفسی ببیندش در این دنیا ، اگر هم همان یار قشنگ تپل مپل باشد که پیر مرد دم رفتن یک نفس دیدن به چه دردش می خورد.. می توانی این معما را با همگان مطرح کنی.

مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم
طایر قدسم و از دام جهان برخیزم
به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی
از سر خواجگی کون و مکان برخیزم
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی
پیشتر زان که چو گردی ز میان برخیزم
بر سر تربت من با می و مطرب بنشین
تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم
خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات
کز سر جان و جهان دست فشان برخیزم
گر چه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش
تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم
روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده
تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم.

کرونا ۳:
همکاری متنی را در رابطه با کرنا و وسواس تهیه کرد و نظر خواست . و پاسخ من:

با سلام و آرزوی سلامتی شما همکار گرامی: از اینکه می بایست همگان خود را در این دوران بحرانی مسئول دانسته و به قدر وسع خود بکوشند تا مرحمی بر زخمی باشند ، شکی نیست. اما دو نکته در این متن وجود دارد که نیاز به بررسی بیشتردارند:
-اپیدمی وسواس که خطرناک‌تر از اپیدمی کروناست ...
. وسواس ممکن است زیاد شود ولی نه اپیدمی است و نه واگیر دارد و شاید در مقابل خطری چون کرونا مناسب تر است که جامعه وسواس موقت پیدا کند تا مرگ و میر ها کمتر شوند و پس از بیرون رفتن از بحران ، وسواس خود التیام می یابد...
- دیگر بکار بردن اصطلاح نکات مثبت این بحران.
شاید بتوان گفت : نکات آموزنده...
سرفراز باشید.