نگاهی ساختاری به نظریه «اسلام سیاسی مطلوب‌گرا و گذشته‌باور» و عواقب خشونت‌بار آن

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

این مقاله موضوع یک سخنرانی به همین نام است که در سال۱۳۹۴ در پاریس ایراد شده است. از نشریه وزین جبهه ملی برای باز نشر آن سپاسگزارم.