سه روز پس از کرونا در ایران

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

سه روز پس از کرونا در ایران

داروخانه ، بانک...
و نهاری از سر کم حوصله گی‌،
رستورانی ژاپنی ،
و اطوار پاریسی های میز کناری،
هر چه باشد نامش ،
این غذای دل من نیست که نیست.
تلگرام، واتس آپ، اسکایپ، ایمو، اینستاگرام ، فیسبوک ، تویتر ..
از این خبر به آن خبر ...
بی بی سی ، گویا نیوز...
کلافگی ، بی خبری ،
بی خبری ، کلافگی...
چند تدریس ، چند سوپرویزیون ..
اضطرابی همگانی در خط...
و کلیسای میان راه خانه..
سهم نادانی ما، حجم مذهب، حجم سنت ،...
می نشینم تنها ، در میان نیمکت های ردیف،
تنها ...
و سخن می گویم سهم نادانی مان را...
می نویسم : چون گزارشی ، ساده ، خسته...
***

داروخانه ، بانک...
و نهاری از سر کم حوصله‌گی،
رستورانی ژاپنی ،

حسن مکارمی زمستان ۲۰۲۰ - ۱۳۹۸ پاریس