نامه‌ای برای نمایشگاه در شیراز

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

بی خاصیت نخواهد بود که‌کپی نامه ای که امروز برای گالریست ارایه کارهای من در شیراز فرستادم برای شما عزیزان‌نیز بفرستم شاید با همت همگان در این‌دوران‌ بسیار مشکل کرونایی و بی ثباتی بتوانیم همه با هم ترتیب برگزاری نمایشگاهی در ایران و کشورهای هم‌جوار را بدهیم.
 
«با سلام و آرزوی سلامتی و موفقیت شما.
خواستم از شما احوالی بگیرم. در ضمن خبر خوبی را هم به شما بدهم. اخیرا بنیاد توس در انگلستان نقاشان معتبر ایرانی از ابتدای صفویه تا امروز را معرفی کرده است، و من را نیز در ردیف زنده ها در میان هنرمندان درخشانی چون:علی شیر نوایی، کمال الدین بهزاد، رضا عباسی ،صنیع الملک ،کمال الملک ،حسین کاضمی، عالیوندی ، محمود فرشچیان، هانیبال الخلاص، پرویز کلانتری ،بهمن محصص ،افجه ای، تناولی، آیدین آغداشلو و حسن مکارمی آورده است.
و همینطور معرفی من در موزه مدرن خوشنویسی مسکو با هفت کار.
شاید این دو خبر به من و شما انگیزه بیشتری برای برقراری نمایشگاه در ایران و کشورهای همجوار را بدهد.
با سپاس از زخمات شما و آرزوی دیدار شما و پدر ارجمندتان در پاریس.
سرفراز باشید.»