دوره ای آموزشی در مورد یافته های ژاک لاکان

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

  64286_801686236564884_547356336533352274_n
 به دعوت مدرسه عالی سیاوشان در تهران, دوره ای آموزشی در مورد یافته های ژاک لاکان , روانپزشک و روانکاو فرانسوی بر پا خواهد شد. من به عنوان استاد مدعو از پاریس و از طریق اسکایپ شرکت خواهم کرد و دانشجویان در محل مدرسه حضور خواهند داشت
مکان: تهران - خیابان شریعتی، ابتدای میرداماد، پلاک 4، طبقه 4، واحد 8. برای آشنایی بیشتربه شرایط و محتوای آموزش با تلفن : 22269550-22269068 تماس بگیرید.

٦ آذر نخست: معرفی حوزه ناخود آگاه، شکل گیری آن و عوامل پایه ای
٢٠ آذر دوم: امر واقع، امر نمادی و امر خیالی
٤ دی سوم: دال و مدلول و دیگری بزرگ
١٨ دی چهارم: خواهش و عامل تولید خواهش
٢ بهمن پنجم : نام پدر و شروع کار گروه های چهار نفره
١٦ بهمن ششم: ساختار ناخودآگاه و تاریخچه آن و گزارش میانه ای کار گروه ها
٧ اسپند هفتم : آسیب های روانی و گزارش میانه ای کار گروه ها
٢١ اسپند هشتم: چهار گفتمان و گزارش میانه ای کار گروه ها
٢٧ فروردین : از عوامل بنیانی تا کارکرد ناخودآگاه
١٠ اردیبهشت :گزارش نهایی کار گروه ها
امید داریم تا این ده گفتار به گونه کتاب پس از این دوره چاپ شود.
site siavooshan